Termeni si Conditii Website

VĂ RUGĂM CITIŢI CU ATENŢIE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE:

Vizitatorii pot utiliza gratuit acest site. Utilizatorii care utilizează acest site convin să respecte condițiile de utilizare de mai jos, care sunt obligatorii pentru utilizatori. Dacă, după citirea cu atenţie a termenilor şi condiţiilor, nu sunteţi de acord cu acestea, nu utilizaţi acest site:

1. Acceptarea Acordului:
Termenii şi condiţiile din Acordul privind termenii şi condiţiile de utilizare (Acordul) referitoare la site-ul nostru (site-ul) sunt acceptate de dumneavoastră. Prezentul Acord reprezintă acordul complet şi unic dintre noi şi dumneavoastră şi înlocuieşte toate celelalte acorduri, declaraţii, garanţii şi înţelegeri anterioare sau actuale cu privire la Site, mostrele gratuite de produse, conţinutul şi ofertele gratuite sau serviciile oferite de sau enumerate pe Site şi obiectul prezentului Acord. Este posibil să modificăm prezentul Acord în orice moment şi oricât de des, fără a vă informa sau a vă trimite vreo notificare specifică. Cel mai recent Acord va fi postat pe site şi poate fi citit de dumneavoastră înainte de a utiliza acest site. Este posibil să modificăm prezentul Acord în orice moment şi oricât de des, fără a vă informa sau a vă trimite vreo notificare specifică. Cel mai recent Acord va fi postat pe site şi ar trebui să îl citiţi înainte de a utiliza prezentul site.

2. Drepturi de autor:
Organizarea, conţinutul, design-ul, grafica şi celelalte materiale asociate acestui Site sunt protejate de drepturile de autor aplicabile şi de alte legi proprietare, incluzând, fără limitare, legile privind proprietatea intelectuală. Copierea, reproducerea, utilizarea, modificarea sau publicarea, integrală sau parţială, a oricărui aspect sau a oricărei părţi a Site-ului, fără acordul nostru prealabil în scris, sunt strict interzise.

3. Ştergere şi modificare:
Ne rezervăm dreptul, la aprecierea noastră exclusivă, să edităm sau să ştergem orice documente, informaţii sau alte elemente de conţinut care apar pe Site, inclusiv prezentul Acord, fără a vă trimite vreo notificare sau a avea vreo obligaţie faţă de dumneavoastră.

4. Sunteţi de acord să despăgubiţi, să apăraţi şi să exoneraţi ofiţerii, acţionarii, partenerii, avocaţii şi angajaţii noştri, inclusiv pe noi, de orice răspundere, pierderi, daune, reclamaţii şi cheltuieli, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaţilor, în legătură cu încălcarea prezentului Acord sau cu utilizarea Site-ului.

5. Exonerare de răspundere:
CONŢINUTUL, SERVICIILE, MOSTRELE GRATUITE DE PRODUSE ŞI OFERTELE GRATUITE DE PE SITE SAU ENUMERATE PE SITE SUNT OFERITE „AŞA CUM SUNT”, „AŞA CUM SUNT DISPONIBILE” ŞI TOATE GARANŢIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, SUNT EXONERATE DE RĂSPUNDERE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, RĂSPUNDEREA REFERITOARE LA ORICE GARANŢII IMPLICITE CU PRIVIRE LA TITLU, NEÎNCĂLCARE, CARACTERUL COMERCIAL, CALITATEA SAU CARACTERUL ADECVAT PENTRU UN ANUMIT SCOP, ÎN LEGĂTURĂ CU ACEST SITE ŞI CU ORICE SITE CU CARE ARE LEGĂTURĂ. ESTE POSIBIL CA INFORMAŢIILE ŞI SERVICIILE SĂ CONŢINĂ GREŞELI, ERORI, PROBLEME SAU ALTE LIMITĂRI. NU NE ASUMĂM NICIUN FEL DE RESPONSABILITATE PENTRU UTILIZAREA ORICĂROR INFORMAŢII SAU SERVICII. ÎN SPECIAL, ÎNSĂ NU CA O LIMITARE, NU NE ASUMĂM NICIUN FEL DE RĂSPUNDERE PENTRU ORICE DAUNE INDIRECTE, INCIDENTALE SAU DE CONSECINŢĂ (INCLUZÂND DAUNELE PENTRU PIERDEREA ACTIVITĂŢII, PIERDEREA PROFITURILOR, PIERDEREA BANILOR, LITIGII SAU ALTELE SIMILARE), LEGATE DE ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, ÎNCĂLCAREA GARANŢIEI, NEGLIJENŢĂ, RĂSPUNDEREA PENTRU PRODUSE SAU SIMILARĂ, CHIAR DACĂ S-A CUNOSCUT POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA DAUNE. NEGAREA DAUNELOR MENŢIONATE MAI SUS REPREZINTĂ UN ELEMENT FUNDAMENTAL AL NEGOCIERII DINTRE NOI ŞI DUMNEAVOASTRĂ, CA UTILIZATOR. ACEST SITE ŞI INFORMAŢIILE NU AR FI FOST OFERITE FĂRĂ ACESTE LIMITĂRI. NICIUN SFAT ŞI NICIO INFORMAŢIE, OBŢINUTE VERBAL SAU ÎN SCRIS DE LA NOI PRIN INTERMEDIUL ACESTUI SITE, NU VOR CREA NICIO GARANŢIE, DECLARAȚIE SAU GARANTARE CARE NU ESTE EXPRIMATĂ ÎN MOD EXPLICIT ÎN PREZENTUL ACORD. INFORMAŢIILE ŞI TOATE CELELALTE MATERIALE DE PE ACEST SITE SUNT FURNIZATE CA NUMAI CU SCOP INFORMATIV GENERAL ŞI NU CONSTITUIE RECOMANDĂRI PROFESIONALE. ESTE RESPONSABILITATEA DUMNEAVOASTRĂ SĂ EVALUAŢI EXACTITATEA ŞI COMPLETITUDINEA TUTUROR INFORMAŢIILOR DISPONIBILE PE ACEST SITE SAU PE ORICE ALT SITE CU CARE ARE LEGĂTURĂ ACESTA.

6. Nu ne asumăm responsabilitatea sau răspunderea pentru niciun fel de daune cauzate de viruşii conţinuţi în orice fişier electronic din orice formular sau document. Nu ne asumăm niciun fel de răspundere faţă de dumneavoastră pentru orice daune de incidentale, speciale sau de consecinţă, de orice fel, care pot apărea în urma utilizării sau imposibilităţii de a utiliza acest site.

7. Site-uri terţe: Toate regulile, termenii şi condiţiile, celelalte politici (inclusiv politicile de confidenţialitate) şi procedurile de operare aferente site-urilor terţe spre care există link-uri, sunt aplicabile şi dvs. atunci când utilizaţi site-urile respective. Pentru conţinutul şi exactitatea informaţiilor şi opiniilor exprimate pe site-urile respective, noi nu ne asumăm niciun fel de răspundere, căci nu am investigat, monitorizat sau verificat exactitatea sau completitudinea informaţiilor de pe site-urile respective. Includerea oricărui site spre care există link pe site-ul nostru nu implică susţinerea sau aprobarea site-ului respectiv de către noi. Acest site şi site-urile terţe spre care există link sunt entităţi independente şi niciuna dintre părţi nu are autoritatea de a-şi asuma declaraţii sau angajamente în numele celeilalte părţi. Acţionaţi pe riscul dumneavoastră dacă vă hotărâţi să părăsiţi site-ul nostru pentru a naviga pe site-urile terţe spre care există link pe site-ul nostru.

8. Produse şi servicii ale terţilor: Pe site-ul nostru facem publicitate la site-uri terţe spre care există link-uri, site-uri terţe de pe care puteţi cumpăra sau obţine în alte fel anumite oferte de gratuităţi, mostre de bunuri sau servicii de evaluare gratuite. Trebuie să se înţeleagă pe deplin că noi nu operăm şi nu controlăm astfel de oferte de gratuităţi, produse sau servicii oferite de site-urile terţe spre care există link. Răspunderea pentru toate aspectele legate de prelucrarea comenzilor, facturare şi servicii pentru clienţi aparţine exclusiv respectivelor site-uri terţe. Noi nu suntem parte la nicio tranzacţie între dvs. şi site-urile terţe spre care există link pe site-ul nostru. Sunteţi de acord că utilizaţi astfel de site-uri terţe spre care există link pe site-ul nostru exclusiv pe riscul dvs. şi fără nicio garanţie de vreun fel din partea noastră, exprimată sau insinuată sau de alt fel. În niciun caz nu vom fi răspunzători pentru daunele pe care le puteţi suferi în urma tranzacţiilor dintre dvs. şi site-urile terţe spre care există link pe site-ul nostru sau pentru vreuna dintre informaţiile care apar pe site-urile terţe spre care există link pe site-ul nostru sau pe orice alt site care are legătură cu site-ul nostru.

9. Toate ideile, notele, sugestiile, conceptele şi celelalte informaţii trimise nouă de dumneavoastră (denumite colectiv „Trimiteri”) vor fi considerate şi vor rămâne proprietatea noastră exclusivă şi nu vor fi supuse niciunei obligaţii de confidenţialitate din partea noastră. Fără a limita cele de mai sus, vom considera că deţinem toate drepturile cunoscute şi existente, de orice fel sau natură, legate de Trimiteri şi vom avea dreptul să le folosim fără restricţii în orice scop, fără a da niciun fel de compensaţie autorului Trimiterilor.

10. Generalităţi: Sunteţi de acord că toate acţiunile sau demersurile legate direct sau indirect de prezentul Acord sau de utilizarea de către dumneavoastră a site-ului sau a mostrelor de produse, a ofertelor de gratuităţi sau a serviciilor obţinute de dvs. în urma utilizării site-ului, vor fi soluţionate în tribunalele din Districtul Los Angeles, California sau în Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul Central California. Vă supuneţi în avans şi sunteţi de acord cu jurisdicţia respectivă pentru orice acţiune sau demers la tribunalele respective şi renunţaţi la orice reclamaţie cu privire la faptul că Los Angeles, California, sau districtul central California ar fi o locaţie neconvenabilă sau nepotrivită. Acest site este controlat de Perfect Insight, Inc. din Statul California, SUA. Drept urmare, legile din California vor guverna termenii şi condiţiile din prezentul Acord şi din întregul Site, fără aplicarea vreunui principiu privind conflictele dintre legi.